Առողջարան և ՍՊԱ

Ջերմուկն առաջին հերթին հանդիսանում է բուժական հանգստավայր իր առողջարար հատկություններով հայտնի հանքային ջրերի շնորհիվ: Ջերմուկի ջրային պաշարները բավականին մեծ են՝ քաղաքի տարածքում կան մոտ 40 աղբյուրներ, որոնց մի մասը հանդիսանում են շատրվանող հորատանցքեր: Դրանց ելքը օրվա կտրվածքով կազմում է 2 մլն լիտր: Ջրի ջերմաստիճանը տատանվում է 57-ից 64 աստիճանի միջև: Հենց այդ ջուրն է անհիշելի ժամանակներից կիրառվել բուժական նպատակներով:
Հանգիստը ՛Արմենիա՛ Առողջարան եւ Հյուրանոց՛ -ում իրենից ներկայացնում է բուժական ծառայությունների մատուցման բարձր որակ, մասնագետների որակյալ խորհրդատվություն, սպասարկող անձնակազմի հոգատար վերաբերմունք: Բուժումների առանցքային մասը հիմնված է գերջերմային հանքային ջրերի կիրառման, ինչպես նաև բարձր լեռնային տեղանքի կլիմայական առանձնահատկությունների վրա:

 

 

Ախտորոշիչ կենտրոն

 • Սիգմոիդոսկոպիա
 • Գաստրոսկոպիա
 • Ուլտրաձայնային հետազոտություն
 • Էլեկտրոսրտագրություն
 • Կենսաքիմիական և բիոքիմիական հետազոտություն

Բուժական կենտրոն

 • Հանքային լոգանք
 • 4 խցիկային գալվանական լոգանք
 • Ներջրային ցնցուղ մերսում
 • Ցնցուղ Շարկո,շրջանաձև , վերընթաց
 • Ցնցուղ Վիշի
 • Մարգարտյա լոգանք
 • Ստամոքսի և դուոդենալ լվացում
 • Լնդերի հիդրոմերսում
 • Հիդրոկոլոնոթերապիա
 • Աղիների լվացում
 • Միկրոհոգնա խոտաբուսերով
 • Միկրոհոգնա Սակիի ցեխով և կավով
 • Գինեկոլոգիական լվացում
 • Տորֆաբուժություն(գալվանատորֆ)
 • Կավաբուժություն
 • Էլեկտրոֆիզիոթերապիա
 • Մերսում ընդհանուր
 • Շականակագեղձի մերսում
 • Թերմոթերապիա
 • Կեդրե տակառ
 • Ինհալացիա 
 • Թթվածնային կոկտել
 • Բուժական ֆիզկուլտուրա
 • Կինեզոտեթերապիա
 • Հիդրոռեֆլեքսոթերապիա

Այստեղ բուժվում են հետևյալ հիվանդությունները

 • Աղեստամոքսային համակարգի հիվանդություններ
 • Ստամոքսաբորբեր,ստամոքսի և 12-մատնյա աղիի խոց և կոլիտներ
 • Լյարդի, լեղապարկի, լեղուղիների և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ
 • Հենաշարժական ապարատի հիվանդություններ
 • Գինեկոլոգիական հիվանդությւոններ
 • Նյութափոխանակության խանգարումներով հիվանդությւոններ
 • Ալիմենտար ճարպակալում,շաքարախտ, պոդագրա, օքսալուրիա
 • Վերջույթային (պերֆերիկ) նյարդային համակարգի հիվանդություններ
 • Միզարտազատական համակարգի  հիվանդություններ
 • ՈՒռոլոգիական (շականակագեղձի) հիվանդություններ
 • Մաշկային  հիվանդություններ
 • Ատոպիկ դերմատիտներ,փսորիազ